Analiza de risc la securitate fizica reprezinta o obligativitate legala a companiilor din România.

obligativitatea legala

In vederea indeplinirii obligatiilor prevazute de Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor detinatoare de bunuri si valori, indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori asociere, modul de detinere a bunurilor ori valorilor, managerii unitatilor au obligatia de a identifica si stabili zonele functionale, corespunzator activitatii desfasurate si de a adopta masurile necesare asigurarii protectiei vietii, integritatii persoanelor si sigurantei valorilor.

Incalcarea prevederilor din legislatia specifica privind elaborarea si implementarea analizei de risc la securitatea fizica constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 la 10.000 RON

Serviciile trebuie sa fie prestate de catre un evaluator de risc atestat conform legii si inscris in Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizica. Unitatile detinatoare de bunuri si valori care constituie obiectul analizelor de risc la securitate fizica, cf. prevederilor Legii nr. 333/2003, sunt urmatoarele:

• unitati de interes strategic si obiective apartinand infrastructurilor critice;
• unitati sau institutii de interes public;
• institutii de creditare, unitati postale, puncte de schimb valutar, case de amanet, unitati profilate pe activitati cu bijuterii din metale sau pietre pretioase;
• magazine de arme si munitii;
• statii de comercializare a carburantilor/combustibililor;
• sali de exploatare a jocurilor de noroc;
• centre de procesare numerar;
• companiile si societatile nationale;
• spatii publice (hoteluri, moteluri, etc);

• casierii furnizori si servicii de utilitati;
• obiective industriale;
• depozite;
• instalatii tehnologice;
• spatii comerciale cu suprafata mai mare de 500 mp;
• ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale;
• regiile autonome;
• institutele nationale de cercetare-dezvoltare;
• spatii comerciale cu suprafata mai mica de 500 mp;
• alte unitati nenominalizate care nu fac obiectul cerintelor minimale impuse de lege dar care au obligatia efectuarii analizei de risc la securitate fizica;

Legislația în domeniu

Actele normative si de specialitate care se refera la analiza de risc la securitatea fizica sunt urmatoarele (le puteti analiza in detaliu accesandu-le prin clic):

» LEGEA nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

» NORMELE METODOLOGICE de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

» Instructiunile nr. 9/01.02.2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizica a unitatilor ce fac obiectul Legii nr.333/2003

» Standardul ISO 31000 – Managementul Riscului; Principii si linii directoare

» Standardul ISO 31010 / SR EN 31010 – Managementul Riscului » Tehnici de evaluare a riscurilor

CONTACTEAZA-NE PENTRU A-ȚI PROTEJA AFACEREA!